ANBI

Home

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor donateurs is het van belang te weten dat ze hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Een stichting met een ANBI status verplicht zich tot het publiceren van een aantal gegevens via een standaard ANBI formulier. Deze gegevens vindt u hieronder.