Vrouwen in de handel

Wat we doen ' Vrouwen in de handel

Women in Trade wil kleine familiebedrijven, vaak gerund door vrouwen, ondersteunen om deze zeer moeilijke oorlogstijd door te komen. We doen dit op maat, omdat elk bedrijf zijn eigen uitdagingen heeft. Ondersteuning kan bestaan uit:
  • Managementondersteuning
  • Marktverbreding, momenteel vooral buiten Oekraïne
  • Koppelverkoop
  • Microfinanciering
  • Exportervaring opdoen
  • Sourcing van activa die niet beschikbaar zijn in Oekraïne
Waar gewenst kijken we samen met het bedrijf in kwestie hoe we het kunnen helpen te overleven en (weer) zelfvoorzienend te worden en te blijven.  Dit is enorm belangrijk voor de ondernemer, maar ook voor de werknemer.  Iedereen wil immers voor zichzelf kunnen zorgen!  In samenwerking met VrouwenInhebben we ook het volgende ontwikkeld een website om Oekraïense bedrijven onder leiding van vrouwen te koppelen aan Nederlandse bedrijven. Omgekeerd kunnen buitenlandse bedrijven zich op deze site profileren als interessant voor Oekraïense bedrijven.